Onze Visie

Vrije Basisschool 't Poldernest Pervijze

Op onze school kent iedereen elkaar.

We zijn een warme en toegankelijke school,

waar iedereen zich welkom mag voelen.


Met veel 'goesting' gaan we op zoek naar een mooie toekomst voor elk kind.

Dat kind goed kennen en graag zien is voor ons een kernopdracht.


Zin in leren én leven staan elke dag centraal.

Ons doel is kinderen geduldig vormen

om harmonieus samen te leren en te leven, nú en later.

Kinderen mogen fouten maken, wij staan klaar met nieuwe kansen!


Onze dagelijkse inzet, nauw contact en feedback

creëren een sfeer

waar kinderen, ouders, het team en al wie meewerkt aan leren en opvoeden

zich goed, geborgen en veilig voelen.


Structuur, respect, vertrouwen en een open communicatie

zorgen voor een gezond en krachtig leer- en leefklimaat.


Onze weide en tuin bieden veel kansen tot ontmoeten, beleven en exploreren.


Vanuit de draagkracht van ons team geloven wij in de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind. We hebben ambitieuze, maar haalbare verwachtingen. Door te differentiëren krijgt iedereen de nodige kansen, in groep of individueel.

Samen met de kinderen reflecteren we zodat ze eigenaar worden van hun eigen leerproces, hun 'leer'-kracht en ontwikkeling als persoon. Leer-stof als leef-stof en omgekeerd.

Kinderen mogen vanuit hun eigen leefwereld en daarbuiten, betekenisvol leren. We 'leren' hen initiatief & verantwoordelijkheid te nemen. We stimuleren een nieuwsgierige en onderzoekende houding. In nauwe samenwerking met (groot)ouders en betrokkenen investeren we doelgericht in de brede vorming en zorg van alle kinderen, zodat ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien, op eigen tempo en niveau.

Onze school is een oefenplaats om aan te reiken wat belangrijk is. We helpen kinderen uitgroeien tot veerkrachtige mensen. Elk kind ontdekt (zichzelf), leert waardevolle keuzes maken en groeit in zelfvertrouwen. "Ik ben iets met wat ik leer; voor nu en later" (duurzaam engagement) wordt door de leraar begeleid en aangemoedigd. We geven geduldig richting aan dit proces.

We werken aan de 'leer-kracht' van het kind en aan onze 'team-kracht'. Kinderen krijgen ruimte en tijd om samen te leven en zich verschillende te ontwikkelen. We zijn een gids om hen op een speelse, creatieve en betekenisvolle wijze hun eigen mogelijkheden te laten ontdekken. Als team zijn wij samen verantwoordelijk voor de vorming van ieder kind. We hechten belang aan professionalisering, expertisedeling en overleg.

Op onze katholieke school is er plaats voor ieders eigenheid. We hebben een open houding naar de wereld in al haar diversiteit. We gaan op zoek om kritisch-creatief en respectvol om te gaan met wat eigen en wat anders is. We laten alle kinderen kennis maken met de figuur van Jezus en reiken kansen tot beleving aan. Universele waarden en normen worden ervaren en beleefd.